Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 29 mln zł i były niższe o ok. 65,2% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. wyniosła ok. 226,5 mln zł i była niższa o ok. 24% licząc rok do roku. 

Wierzchołek góry lodowej – tyle wiemy o prawdziwej liczbie chorych i liczbie ofiar koronawirusa. Nie jest to zmowa. Jak wynika ze statystyk z Hiszpanii i włoskiej Lombardii w marcu i kwietniu umierało tam zdecydowanie więcej ludzi niż przewidywały prognozy na ten rok. I tylko część pokrywa się z liczbą ofiar koronawirusa. Sprawdzamy śmiertelność również w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.