Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują 27 X o wycofaniu z obrotu na GPW

Kategorie Biznes

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 października br., o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.