Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Kategorie Biznes

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali na walnym zgromadzeniu, by zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26,12 mln zł pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, wynika z podjętych uchwał.