MFW zrewidował prognozę PKB Polski na 2020 r. w górę o 1 pkt do -3,6%

Kategorie Biznes

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zrewidował prognozę PKB Polski na -3,6% z prognozowanego w czerwcu spadku o 4,6% w 2020 r. MFW spodziewa się w przyszłym roku wzrostu PKB Polski na poziomie 4,6% (wobec 4,2% oczekiwanych w czerwcu).