NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1 620 mln euro w VII, konsensus: 2160 mln euro

Kategorie Biznes

Na rachunku obrotów bieżących w lipcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 620 mln euro wobec 2 842 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 824 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).