PKB w USA spadł o 32,9% kw/kw w II kw. 2020 r. wg wst. danych

Kategorie Biznes

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA spadł o 32,9% kw/kw w II kw. 2020 r., podał Departament Handlu, prezentując wstępny szacunek danych.