Polska z największym deficytem. Bagaż wydatków bez pokrycia

Kategorie Biznes

Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB będzie w Polsce najwyższy w UE – wynika z prognoz na 2020 rok. Deficyt to skutek dużego pakietu pomocowego, ale nie tylko. Mamy też bagaż wydatków socjalnych bez pokrycia.