Rządowa strategia zakłada dług ‚general gov’t’ na 64,1% PKB w 2021, 59,5% w 2022

Kategorie Biznes

Rada Ministrów przyjęła „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024”, która m.in. przewiduje wzrost długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 64,1% PKB w 2021 r. (z 61,9% PKB oczekiwanych w tym roku), a następnie spadek do 59,5% PKB w 2022 r., podało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, deficyt sektora „general government” przewidziano na 2021 r. na poziomie ok. 6% PKB.