Sejm zgodził się, by wsparcie z Funduszu COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.

Kategorie Biznes

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, wydłużając m.in. okres, w którym przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie w związku z pandemią do 31 grudnia 2021 roku.