S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 9,3% PKB w br., dług – 59,9% PKB

Kategorie Biznes

S&P Global Ratings spodziewa się pogorszenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce do 9,3% PKB w tym roku z 0,7% PKB w ub.r., a następnie poprawy do 5,1% PKB w kolejnym roku. Zadłużenie tego sektora osiągnie w tym roku – według agencji – 59,9% w relacji do PKB (wobec 46% w ub.r. i 62,1% oczekiwanych w 2021 r.)