Wikana dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na 2,1 mln zł

Kategorie Biznes

Wikana Property – spółka zależna Wikany – zawarła z niepowiązanym podmiotem warunkową, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu przy ul. Górniczej 21 za 3,5 mln zł netto, podała Wikana. W związku z zawarciem umowy spółka dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na kwotę 2,1 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za I półr. 2020 r.